Декларация за поверителност

За използване на услугите на www.chinapanda.bg и възможността за поръчки чрез сайта трябва задължително да се направи предварителна регистрация.

При регистрация потребителят въвежда избрани от него потребителско име (валиден e-mail адрес) и парола.
Активацията на потребителя ще бъдат изпратена на електронната поща, въведена при регистрацията .
Потребителят винаги може да смени паролата си от своя потребителски профил.

Паролата и потребителското име не бива да се предоставят на трети лица. Ако това се случи, потребителят носи отговорност за по нататъшните последствия и възможните злонамерени действия от страна на трети лица.

Забранява се регистрацията под фалшиво или чуждо име. При получаването на информация за нереален профил  China Panda има право да закрие потребителския профил.