Общи условия за ползване

  1. Общите условия се считат за приети от всеки един потребител, който е направил и потвърдил своята регистрация на сайта www.chinapanda.bg
  2. China panda си запазва правото временно или трайно да преустанови предлагането на услуги чрез сайта www.chainapanda.bg, като се задължава да уведоми потребителите на същата Интернет страница.
  3. China panda  си запазва правото да прекрати регистрацията на потребител, ако има основателна причина за това, без да е нужно предварително предупреждение.
  4. China panda  не носи отговорност за забавяне или недоставяне на поръчки при независещи от фирмата обстоятелства и непредвидени такива.
  5. За да гарантираме високото качество на продуктите си, те трябва да бъдат съхранявани на температура от 18 до 25 градуса. Продуктите са с най-добри вкусови качества до 2 часа от посочената дата и час върху опаковката на продукта. След този срок China panda не носи отговорност за характеристиките и хранителните качества на продуктите.
  6. Всички изображения, графични елементи, визуализации и текст са собственост на  China panda  и тяхната употреба или части от тях от потребителите може да бъде само за лично ползване. Всяко друго действие ще бъде уредено спрямо действащия Закон за авторското право и сродните му права.
  7. Снимките на сайта www.chinapanda.bg са илюстративни и може да има несъществени разлики между снимката и доставения продукт, за което China panda  не носи отговорност.
  8. С доброволното въвеждане на име, презиме, фамилия, дата на раждане, адрес и телефон потребителят се съгласява да бъде идентифициран от системата с тези данни. China panda се задължава да съхранява и обработва събраните лични данни според българското законодателство.
  9. Промяната на цени, въвеждането на нови продукти или спирането на сегашни може да бъде направено по всяко време от страна на China panda и влизането им в сила е от момента на въвеждането им на страницата www.chinapanda.bg